Polski taryfikator mandatów 2022

 Polski taryfikator mandatów 2022

Od 01 stycznia 2022 obowiązują w Polsce nowe, wyższe kary dla sprawców wykroczeń drogowych.

Wchodząca dziś (01-01-2022) w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym m.in. zwiększa wysokość mandatów nakładanych przez policjanta – maksymalnie 5 tysięcy złotych. Podwyższa też wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd z 5 do 30 tysięcy złotych.

Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej – o 41-50 km/h – 1 000 zł; o 51-60 km/h – 1500 zł; o 61-70 km/h – 2 000 zł; o 71 km/h i więcej – 2 500 zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5 000 zł.

Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem wyniesie 500 zł.

Wzrosną również mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1 500 zł. Taki sam mandat będzie groził kierującemu pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Wzrosną również mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. I tak, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście zapłacimy 1 500 zł. Taki sam mandat będzie groził kierującemu pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

1 500 zł zapłaci również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem. Mandat taki będzie groził również za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Kwoty mandatów za naruszenia zagrażające pieszym wzrosną do 3 000 zł jeśli zostaną popełnione w warunkach recydywy.

Z kolei naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazów wyprzedzania innych pojazdów będzie zagrożone karą 1 000 zł mandatu. W przypadku recydywy kwota to wyniesie 2 000 zł.

2 000 zł zapłacą również kierowcy, którzy naruszą zakaz objeżdżania opuszczonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. Tyle samo będzie groziło za wjazd na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Kwoty te wzrosną do 4 000 zł w przypadku recydywy.

Również 2 000 zł wyniesie mandat za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych.

800 zł wyniesie mandat za zaparkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych.

2 500 zł wyniesie mandat za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Tyle samo zapłacimy za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Grzywna nie niższa niż 4 000 zł będzie groziła za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo.

Grzywny opublikowane w Dzienniku Ustaw obowiązują od 01-01-2021.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.